Hock Goh

Hock Goh

1955

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2012. Ledamot i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor sedan april 2017.

Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.

Curriculum

Styrelseordförande i Advent Energy Limited. Styrelseledamot i AB SKF, Santos Australia och Vesuvius Plc. Operating Partner i Baird Capital Partners Asia 2005–2012. Ett flertal ledande befattningar i Schlumberger Limited, den ledande tjänsteleverantören för oljefält 1995–2005. 

 

Utbildning

B. Eng (Hons) in Mechanical Engineering.

Andra styrelsemedlemmar