Årsstämma

Årsstämma 2019

Vid Stora Ensos ordinarie årsstämma den 14 mars 2019 antogs bokslutet för 2018 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och verkställande direktör.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,50 EUR per aktie utbetalas för år 2018.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen måndagen den 18 mars 2019 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut uppskattningsvis måndagen den 25 mars 2019.

Läs mer om Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut här

Tal av Styrelseordförande Jorma Eloranta (Engelsk textning)

Tal av Koncernchef Karl-Henrik Sundström (Engelska)

AGM dokument arkiv

Genom att använda länken nedan får du tillgång till all årsstämmedokumentation baserat på år.