Våra divisioner

Stora Enso består av fem divisioner: Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper. Våra kunder finns inom förpackningsindustrin, bygg- och snickeribranschen samt bland förlag, tryckerier och pappershandlare.

Consumer Board

Ambitionen för Consumer Board är att vara en global standard för högkvalitativ nyfiberbaserad kartong och förstahandsvalet för kunder och varumärkesägare inom premiumsegmentet för förpackningar och grafisk kartong. Vårt breda urval av kartong och barriärskikt lämpar sig mycket väl för design och optimering av förpackningar för vätskor, livsmedel, läkemedel och lyxvaror.

Marknadstillväxt: 9 miljoner ton 2014–2021 Position: nr 1 inom LPB, FSB och CUK i världen eller Europa

Strategi: Öka den relativa marknadsandelen i lönsamma nischer

Konkurrens: Inom Consumer Board har Stora Enso en stark bas i Europa och konkurrerar med företag som BillerudKorsnäs, Metsä Board och Iggesund. Utanför Europa är huvudkonkurrenterna Klabin, Evergreen, Weyerhaeuser, Georgia-Pacific och International Paper.

Finansiellt resultat 2018

  • Operativ ROOC: 11.9% (Mål > 20%)

Packaging Solutions

Packaging Solutions tillhandahåller fiberbaserat kartongmaterial samt wellpapprodukter och tjänster för många olika användningsområden. Vi erbjuder förnybara premiumlösningar till ledande konverteringsföretag, varumärkesägare och återförsäljare inom en rad olika branscher som vill optimera sina resultat och driva innovation.

Marknadstillväxt: Högkvalitativ SC-fluting 1–3 %, kraftliner 2–3 % exkl. Nordamerika

Strategi: Selektiv lönsam tillväxt

Konkurrens: Packaging Solutions är mycket starka inom wellpappförpackningar på de områden där divisionen är aktiv, nämligen Norden, Baltikum, Polen och Ryssland. Dessa marknader är fragmenterade, och de främsta konkurrenterna är Smurfit Kappa och DS Smith. Inom wellpappråvara konkurrerar divisionen främst med Mondi, Prinzhorn, BillerudKorsnäs, SCA, SAICA, IP och WestRock.

Finansiellt resultat 2018

  • Operativ ROOC: 27.2% (Mål >20%)

Biomaterials

Divisionen Biomaterials erbjuder olika massakvaliteter för att möta efterfrågan från tillverkare av papper, kartong, mjukpapper, textil och hygienprodukter. Vi utvecklar också nya sätt att maximera det värde som kan utvinnas ur trä och andra typer av lignocellulosisk biomassa. Utvunna sockerarter och lignin har många olika potentiella användningsområden.

Marknadstillväxt: 2,4 % eller 1,5 miljoner ton/år, snabbast tillväxt inom textilier (+3 %) och hygien (3,6 %) Position: Bredast portfölj av massakvaliteter, nr 1 i Europa inom fluffmassa Strategi: Stärka nuvarande verksamhet och skapa ny lönsam tillväxt

Konkurrens: Divisionen Biomaterials konkurrerar med andra massaproducenter som UPM, Metsä Fibre, Södra, Fibria (partner i Veracel), Eldorado, CMPC, Arauco (partner i Montes del Plata) och Suzano. På potentiella nya marknader kommer Biomaterials att konkurrera med såväl bioteknik- och biokemiföretag som med den kemiska industrin.

Finansiellt resultat 2018

  • Operativ ROOC: 17.9% (Mål > 15%)

Wood Products

Divisionen Wood Products levererar mångsidiga träbaserade produktlösningar till bygg- och inredningsindustrin. Vårt produktutbud täcker alla områden inom byggnation, bland annat massiva konstruktionselement i trä, träkomponenter och sågade trävaror. Vi erbjuder även pellets för hållbar uppvärmning. Våra kunder är huvudsakligen bygg- och snickeriföretag, grossister och detaljister.

Marknadstillväxt: Global sågad barrved 2–3 %, europeisk nybyggnation 3,5 % Position: nr 1 i Europa och nr 4 i världen inom leverans av byggmaterial i trä

Strategi: Snabbare tillväxt

Konkurrens: Tack vare sin starka ställning och räckvidd är Stora Enso en stor global aktör inom träprodukter. För Wood Products finns konkurrensen främst på lokal nivå, i form av tillverkare av byggnads- och inredningsmaterial samt sågverk och träindustrier.

Finansiellt resultat 2018

  • Operativ ROOC: 28.1% (Mål > 20%)

Paper

Divisionen Paper tillhandahåller förstklassiga pappersprodukter för tryckta medier och kontorsbruk. Det breda sortimentet omfattar papper som tillverkas av ny och återvunnen träfiber. De viktigaste kundgrupperna är tidnings- och bokförlag, återförsäljare, tryckerier, grossister, konverterare och leverantörer av kontorsmaterial. Vi skapar värde för våra kunder genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster som motsvarar deras krav på kvalitet och hållbarhet.

Marknad: Fallande position: nr 2 i Europa

Strategi: Maximal generering av kassaflöde

Konkurrens: Inom Paper konkurrerar vi med andra stora europeiska och globala producenter som UPM, Sappi och Mondi, inte bara när det gäller produkternas kvalitet och sortiment, utan även verksamhetens effektivitet och hållbarhet.

Finansiellt resultat 2018

  • Kassaflöde efter investeringar till försäljning: 5.7% (Mål > 7%)