Yhtiökokous 2019

Stora Enso Oyj:n 14. maaliskuuta 2019 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2019 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan arviolta 25.3.2019.

Lue koko tiedote Stora Enson varsinaisesta yhtiökokouksesta ja hallituksen päätöksistä täältä

Aiemmat yhtiökokoukset (tietoa englanniksi)

Toimitusjohtajan Karl-Henrik Sundströmin puhe (ENG)

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan puhe

Kokousmateriaalit

Arkisto

Alla olevien linkkien kautta voit tutustua aiempien vuosien yhtiökokousdokumentteihin.