Työmaainfo

Tervetuloa Oulun tehtaille!


Oulun tehtailla turvallisuus on ensisijaisen tärkeä ja jatkuvasti kehitettävä asia. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, jonka saavutamme vain noudattamalla ohjeita ja määräyksiä yhdessä.

Edellytämme, että mahdollisiin turvallisuuspoikkeamiin, turvattomaan tekemiseen sekä siisteyteen ja järjestykseen puututaan aktiivisesti, jolloin varmistetaan jokaisen henkilön pääseminen terveenä kotiin.

Toivomme kaikkien tehtaalla työskentelevien osallistuvan turvallisuuden kehittämiseen puuttumalla turvattomaan työskentelyyn ja tekemällä turvallisuuteen liittyviä havaintoja.  Kehittämällä jatkuvasti toimintatapoja ja etsimällä turvallisempia työskentelymenetelmiä voimme tehdä Oulun tehtaista turvallisemman työpaikan.

Omaan turvallisuuteen meistä jokainen pystyy vaikuttamaan turvallisella käyttäytymisellä ja positiivisella asennoitumisella.

Juha Mäkimattila
Tehtaanjohtaja, Stora Enso Oulu Oy

Ari Alanen
Tulosyksikön päällikkö, Efora Oy