Työmaainfo

Tervetuloa Enocellin tehtaalle!

Enocellin tehtaalla turvallisuus on ensisijaisen tärkeä ja jatkuvasti kehitettävä asia. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, jonka saavutamme vain noudattamalla ohjeita ja määräyksiä yhdessä.

Edellytämme, että mahdollisiin turvallisuuspoikkeamiin, turvattomaan tekemiseen sekä siisteyteen ja järjestykseen puututaan aktiivisesti, jolloin varmistetaan jokaisen henkilön pääseminen terveenä kotiin.

Toivomme kaikkien tehtaalla työskentelevien osallistuvan turvallisuuden kehittämiseen puuttumalla turvattomaan työskentelyyn ja tekemällä turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Kehittämällä jatkuvasti toimintatapoja ja etsimällä turvallisempia työskentelymenetelmiä voimme tehdä tehtaastamme turvallisemman työpaikan.

 

Sauli Purho 
Tehtaanjohtaja, Stora Enso Oyj

Matti Järviluoto
Tulosyksikön päällikkö, Efora Oy